Autorizovaný dealer vrtuľníkov Robinson

Výcvik pilotov

Letecký výcvik poskytujeme v spolupráci so sesterskou spoločnosťou HELI CZECH s.r.o.
Ponúkame základný, pokročilý a zdokonaľovací výcvik pilotáže, vrátane pokročilých núdzových postupov a prístrojového lietania.

Naši inštruktori patria medzi najskúsenejších pilotov, ktorí získali veľké skúsenosti pri lietaní v armáde a taktiež v civilnom sektore, a sú pripravení Vám ich odovzdať.
Základný výcvik uskutočňujeme najčastejšie na najrozšírenejších a najznámejších vrtuľníkoch Robinson R22 alebo Robinson R44, ktoré vynikajú svojou jednoduchosťou a spoľahlivosťou.
Prevádzka týchto strojov je vyskúšaná a overená po celom svete. Poskytujú max. bezpečnosť počas lietania i prevádzky na zemi, hlavne vďaka vysoko umiestnenému nosnému rotoru, ktorý na zemi neohrozuje osoby v jeho blízkosti a naopak vo vzduchu poskytujú vrtuľníkom veľkú možnosť posunu ťažiska v pozdĺžnej ose. V praxi to znamená, že znesú pomerne veľké rozdiely v zaťažení sedačiek.
Ovládanie je jednoduché, príjemné a praktické. Počas letu reagujú všetky riadiace prvky spoľahlivo, bez akéhokoľvek omeškania a bez nepatričného odporu vrátane pedálov nožného riadenia, ktoré ovládajú chvostovú vrtuľku. Tá je v súčasnosti najefektívnejším a najjednoduchším nástrojom vyrovnávania reakčného momentu vznikajúceho prenosom výkonu motora na nosný rotor. Inými slovami - chvostová vrtuľka je ideálna na lietanie v extrémnych podmienkach, pretože nezaťažuje motor zbytočným odberom jeho výkonu, ktorý môže byť využitý nosným rotorom na bezpečný priebeh letu.

1) AKO ZAČAŤ NA VRTUĽNÍKU / PPL(H)

1. krok - ako začať lietať s vrtuľníkom, je získanie kvalifikácie PPL-H súkromný pilot
Táto licencia oprávňuje pilota využívať vrtuľník pre svoje vlastné potreby a je nekomerčná.
V prípade, že v lietaní ste úplní začiatočníci, je nutné nalietať minimálne 45 letových hodín + 1,5 let. hodiny s examinátorom pri záverečnom preskúšaní.
Pokiaľ ste už v minulosti lietali, je možné Vám započítať až 10 % z celkového náletu, max. však 6 letových hodín.

 

Teoretický kurz
PPL-H – Súkromný pilot
Náplň 100-hodinovej teoretickej výučby sa skladá z výučby s lektorom a čiastočne samoštúdiom. Kurz Vás dokonale pripraví na testy. Vďaka tomu, že praktický výcvik môže prebiehať súčasne s teóriou, výučba do seba skvele zapadá. V konečnom dôsledku to znamená časovú i finančnú úsporu.

 

Náplň obsahuje prípravu na testy z nasledujúcich predmetov:

K záverečnej praktickej skúške pristúpite po vykonaní teoretických skúšok na leteckom úrade a po ukončení predpísaného praktického výcviku.

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať kvôli získaniu podrobnejších informácií.

2) TYPOVÝ VÝCVIK

Zaisťujeme pre nasledujúce typy vrtuľníkov:

3) NOČNÁ KVALIFIKÁCIA / NIGHT

Požiadavky

Vstupné požiadavky pre začatie praktickej časti modulového kurzu pre získanie kvalifikácie VFR NOC / NIGHT :

Minimálny vek: 17 rokov

Vzdelanie: minimálne základné

Kvalifikácia: držiteľ preukazu žiadajúci o kvalifikáciu pre nočné lety vrtuľníkom musí absolvovať od vydania preukazu PPL(H) najmenej 100 hodín letu ako pilot vrtuľníka, zahrnujúcich najmenej 60 hodín ako PIC na vrtuľníkoch, 20 hodín navigačných letov; Pilotný preukaz: PPL (H)

Zdravotné požiadavky: študent musí byť držiteľom platného certifikátu o zdravotnej spôsobilosti minimálne II. triedy podľa Part-MED

Teoretická výučba: pre začatie praktického výcviku je nutné absolvovať pozemnú prípravu v rozsahu 5 hodín

Dĺžka kurzu: kurz musí byť dokončený v priebehu 6 mesiacov

 

Jazykové požiadavky: študent musí mať dostatočnú znalosť českého alebo anglického jazyka

4) CPL(H)

CPL(H) - Získaním tejto kvalifikácie Vám bude umožnené uskutočňovať lety za úplatu ako profesionálny pilot.

Vstupné požiadavky do kurzu CPL(H)

Minimálny vek: 18 rokov

Vzdelanie: minimálne základné

Požiadavky na predchádzajúce skúsenosti:

– Uchádzač musí byť držiteľom platného preukazu PPL(H)

– Musí byť držiteľom platného všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu

– Musí mať nalietaných:

a) 155 hodín letu ako pilot vrtuľníkov, vrátane 50 hodín ako PIC, z čoho 10 hodín musia byť navigačné lety, alebo

b) 105 hodín letu ako pilot vrtuľníkov, pokiaľ je držiteľom CPL (A), vrátane 50 hodín ako PIC, z čoho 10 hodín musia byť navigačné lety, alebo

c) 135 hodín letu ako pilot vrtuľníkov, pokiaľ je držiteľom PPL (A), vrátane 50 hodín ako PIC, z čoho 10 hodín musia byť navigačné lety.

Zdravotné požiadavky: Študent musí byť držiteľom platného certifikátu o zdravotnej spôsobilosti I. triedy podľa Part-MED

Teoretická výučba: pre začatie praktického výcviku je nutné absolvovať teoretickú výučbu CPL(H)/ATPL (H) vo schválenej ATO. Študent musí pred začatím kurzu predložiť certifikát o absolvovaní teoretického kurzu CPL (H)/ATPL (H).

5) FI(H)

- Získaním tejto kvalifikácie sa stávate plnohodnotným inštruktorom na vrtuľníkoch a smiete vykonávať tak teoretickú, ako aj praktickú výučbu.

Vstupné požiadavky do kurzu FI (H)

Minimálny vek: 18 rokov

Vzdelanie: minimálne základné

Požiadavky na predchádzajúce skúsenosti:

–  uchádzač musí mať zložené teoretické skúšky pre CPL(H) na ÚCL

–  minimálny počet nalietaných hodín je aspoň 250 hodín letu vo vrtuľníku, z ktorých:

a) aspoň 100 hodín musí byť vo funkcii veliaceho pilota, ak je držiteľom ATPL(H) alebo CPL(H),

b) alebo 200 hodín vo funkcii veliaceho pilota, ak je držiteľom PPL(H),

c) absolvovať aspoň 10 hodín výcviku letu podľa prístrojov vo vrtuľníku u ATO alebo TRTO- z ktorých najviac 5 hodín môže byť na FSTD,

d) nalietať aspoň 20 hodín navigačných letov vo vrtuľníku ako veliaci pilot,

e) musí byť držiteľom preukazu spôsobilosti a súčasnej typovej a/alebo prístrojovej kvalifikácie, pre ktorú poskytujú výcvik,

f) musí mať prax aspoň 15 hodín ako pilot na type vrtuľníka, pre ktorý sa bude poskytovať výcvik, z ktorých najviac sedem hodín môže byť na FSTD,

g) musí úspešne zložiť osobitnú vstupnú letovú skúšku s kvalifikovaným FI(H) v súlade s Part FCL, založenú na preskúšaní

odbornej spôsobilosti, v priebehu šiestich mesiacov predchádzajúcich začiatku kurzu. Táto letová skúška zhodnotí spôsobilosť žiadateľa na účasť v tomto kurze.
Zdravotné požiadavky: študent musí byť držiteľom platného certifikátu o zdravotnej spôsobilosti minimálne II. triedy podľa Part-MED
Teoretická výučba (vyučovanie a sebavzdelávanie): pre začatie praktického výcviku je nutné absolvovať teoretickú výučbu v rozsahu 125 hodín z predmetov:
– Proces sebavzdelávania
– Proces vyučovania

6) POKROČILÉ NÚDZOVÉ POSTUPY

Kurz je zameraný pre držiteľov kvalifikácie PPL(H), ktorí prešli základným výcvikom.
Predmetom výcviku je: